Legislativa

PLATNÁ LEGISLATIVA
V OBLASTI MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ
S DŮRAZEM NA BEZPEČNOST PROVOZU

 

 • Zákon č. 65/1965Sb. Zákoník práce ve znění zákona č. 155/2000Sb.
 • Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích     a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.
 • Vyhláška č. 341/2002Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění Vyhlášky č. 100/2003Sb.
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • Nařízení vlády č. 494/2001Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu  o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz.
 • Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Nařízení vlády č. 11/2002Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
 • Nařízení vlády č. 168/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
 • ČSN ISO 5053 Motorové manipulační vozíky - Terminologie.
 • ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly.
 • ČSN ISO 3691+Amd1 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy.
 • ČSN EN 1726-1 Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností  do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné požadavky.
 • ČSN EN 1726-2 Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností  do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 2: Další požadavky     na vozíky s zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se zdviženým břemenem.
 • ČSN EN 1459 Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
 • ČSN EN 1551 Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností    nad 10 000 kg.
 • ČSN EN 1755 Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu.
 • ČSN EN 1757-1 Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 1: Stohovací vozíky.
 • ČSN EN 1757-2 Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 2: Paletové vozíky.
 • ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
 • ČSN EN ISO 780 Obaly - Manipulační značky.
 • ČSN 26 1910 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a uliček.
 • ČSN ISO 3874+Amd1+Amd2 Kontejnery řady 1. Manipulace a fixace.
int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

Autoškola Fiedler, s.r.o.

Provozovna Broumov
Šalounova 87
Broumov

Provozovna Police nad Metují
17. Listopadu 284
Police nad Metují

E-mail: info@autoskolafiedler.cz
Tel.: 777 621 552


Zvětšit mapu